دانا تواناست

امروز : دوشنبه 10 بهمن 1401

برچسب: داودحسینی

داود حسینی

نام و نام خانوادگی: داود حسینیکدانتخاباتی: 992کاندیدای: هیات مدیرهسال و محل تولد: 1333 – قزوينشغل و رسته: فروشنده قطعات یدکی راهسازیمحل کار: منطقه غرب تهرانسال

از کاندیداها سوال کنید

داوود حسینی چهارمین کاندیدای حاضر‌ در جلسه گفت: نمایندگان رسته‌ها باید از ما سوال بپرسند و مشارکت داشته باشند. با مشارکت و هم فکری می

آموزشی

شرایط فروش

خودروهای تازه وارد + معرفی خودروها

قیمت بازار

خودروهای برقی و تکنولوژی

خودروسازی

تاریخ خودرو

اقتصاد خودرو

دیگر رسانه‌های مجموعه چکاد