دانا تواناست

امروز : سه‌شنبه 5 مهر 1401

برچسب: صنعت نفت

تاریخ پرفرازوفرود تاسیس اتحادیه‌ها در ایران

قطعات خودرو: امروزه تصور فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در بازار‌های جهانی بدون وجود اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و صنف‌ها غیر‌ممکن است و نقش اتحادیه‌ها و انجمن‌ها در بازرگانی و تجارت جهانی بسیار پررنگ است، در گزارشی که می‌خوانید به تاریخ تشکیل اتحادیه‌ها در ایران می‌پردازیم. نخستین اتحادیه‌ها در انگلستان تاسیس شد که در انقلاب صنعتی بسیار محبوب شدند و به سرعت در سراسر اروپا و آمریکا پدیدار شدند که با رشد و توسعه در طی سال‌ها به قدرت ویژه‌ای دست یافتند که احزاب مختلف را وادار می‌کند ملاحظات اتحادیه‌ها را در نظر داشته باشند. اتحادیه‌ها در اروپا از فعالیت سیاسی طرفداری می‌کردند مانند تحرک اتحادیه‌ها در انگلیس که منجر به تشکیل حزب کارگر در سال 1906 شد اما اتحادیه‌های آمریکایی، مذاکرات جمعی را به‌عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به دستاورد‌های اقتصادی دنبال می‌کردند. معمولاً اتحادیه‌ها از کارگران، متخصصان، کارفرمایان، دانشجویان، کارآموزان و… تشکیل شده‌اند. امروزه تراکم اتحادیه‌های صنفی و کارگران متعلق به اتحادیه‌های صنفی در کشور‌های اروپایی است.

آموزشی

شرایط فروش

خودروهای تازه وارد + معرفی خودروها

قیمت بازار

خودروهای برقی و تکنولوژی

خودروسازی

تاریخ خودرو

اقتصاد خودرو

دیگر رسانه‌های مجموعه چکاد