دانا تواناست

امروز : چهارشنبه 16 آذر 1401

برچسب: رنگ و کامپوزیت

رنگ و کامپوزیت صنعت خودرو گران می شود

تاملی، دبیر انجمن کامپوزیت تهران در خصوص گرانی رنگ و کامپوزیت صنعت خودرو،گفت: استایرین منومری که کیلویی ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان بود، با ۱۶۵ درصد افزایش قیمت به دلیل رانت یک پتروشیمی فروش رفت.

آموزشی

شرایط فروش

خودروهای تازه وارد + معرفی خودروها

قیمت بازار

خودروهای برقی و تکنولوژی

خودروسازی

تاریخ خودرو

اقتصاد خودرو

دیگر رسانه‌های مجموعه چکاد