دانا تواناست

امروز : دوشنبه 10 بهمن 1401

برچسب: داود کریمی

وجود ۳.۵ میلیون خودروی فرسوده در کشور

به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار، داود کریمی افزود: سرجمع ۲۲۰ مرکز در کشور باید عملیات اسقاط این تعداد خودروی فرسوده را انجام

آموزشی

شرایط فروش

خودروهای تازه وارد + معرفی خودروها

قیمت بازار

خودروهای برقی و تکنولوژی

خودروسازی

تاریخ خودرو

اقتصاد خودرو

دیگر رسانه‌های مجموعه چکاد