شرایط پیش فروش دنا پلاس توربو اتوماتیک اعلام شد + جدول قیمت خرداد 1402

به گزارش قطعات خودرو به نقل از خودرو بانک، شرایط پیش فروش دنا پلاس توربو اتوماتیک جهت بخش سوم اولویت های پاییز1402 با موعد تحویل آذر 1402 اعلام شده است.

زمان فعال سازی اين بخشنامه بر روی سايت فروش اینترنتی ایران خودرو بعد از ارسال پيامك به منتخبين خواهد بود و متقاضیانی كه در سامانه یكپارچه ثبت نام نموده اند و اسامی ایشان به عنوان بخش سوم اولویت های پاییز 1402 به این شركت اعلام شده است و برای ایشان توسط شركت ایران خودرو پیامك ارسال گردیده و یا در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو اسامی آنها درج شده است می توانند دراین بخشنامه ثبت نام نمایند.

در این طرح قیمت خودرو مطابق قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد خواهد بود.

 

جدول شرایط پیش فروش دنا پلاس توربو اتوماتیک خرداد 1402

 

ﺧﻮدرو ﻛﺪ ﺧﻮدرو ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﺎب (رﻳﺎل) ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮدرو رﻧﮓ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوش ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
دﻧﺎ ﭘﻼس ﺗﻮرﺑﻮ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ 707 2,176,000,000 ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻤﺘﺮ از 50 درﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮدرو ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺎ ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼم و درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﺸﻜﻲ آﺑﻨﻮس ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ، ﻧﻘﺮه اي، آﺑﻲ ﻛﺒﻮد، ﻧﻘﺮه اي ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم 105475 آذر 1402

 

 

نکات مهم شرایط پیش فروش دنا پلاس توربو اتوماتیک خرداد 1402

نكته:1اولویت های اعلامی مجاز به ثبت نام در خودروی انتخابی در سامانه یكپارچه می باشند و تغییر خودرو امكانپذیر نمی باشد.

نكته:2 متقاضیانی كه در بخش سوم اولویت های پاییز 1402 برای پیش فروش (فراخوان) سامانه یكپارچه توسط وزارت صمت معرفی شده اند می بایست به منظور خرید محصولات ایران خودرو صرفا از طریق سامانه ایران خودرو اقدام نمایند و از ثبتنام در سایتهای غیر معتبر و با نشانی های مشابه، پرهیز نمایند.

آخرین اخبار

» گروه نشریات هفت اقلیم هنر

» با ما در ارتباط باشید

میدان بهارستان، کوچه جورکش، بن‌بست طالقانی، پلاک7

راه‌های ارتباطی: 36915842-021 ؛ 09377397992

© کپی‌رایت ۲۰۲۲, تمامی حقوق متعلق است به گروه رسانه‌ای چکاد است