قطعات خودرو

سامانه صیاد؛ تنها راه تضمین چک‌ توسط بانک‌ها

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) صدور و تحویل چک‌های تضمین‌شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان‌پذیر دانستند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک، با ماده (1) این لایحه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان مجلس با پیشنهاد حجت‌الاسلام حسین‌زاده بحرینی الحاق ‌بندی به ماده (1) این طرح نیز موافقت کردند.

در ماده 1 آمده است: در تبصره (1) ماده (21 مکرر) قانون صدور چک مصوب 16/ 4/ 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پس از عبارت «در مورد چک‌هایی که» عبارت «از دسته­‌چک‌های ارائه شده» اضافه شد و عبارت «چک‌هایی که تاریخ صدور آن‌ها قبل از دوره مذکور باشد تابع قانون زمان صدور می‌‌باشد.» به عبارت «چک‌های صادر شده از دسته­‌چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته چک‌ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته­‌چک است و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن چک‌ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند. در کلیه برگه‌های دسته­‌چک‌های ارائه شده پس از تاریخ فوق‌ا‌لذکر باید عبارت «صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» درج شود.» اصلاح شد.

همچنین با موافقت نمایندگان با پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی، عبارت «پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون» به عبارت «از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال 99» تغییر کرد.

همچنین نمایندگان با پیشنهاد حسین‌زاده بحرینی برای الحاق‌بندی به ماده (1) این طرح نیز موافقت کردند. در این‌بند الحاقی آمده است: حداکثر مدت اعتبار از زمان دریافت دسته چک، 3 سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آن‌ها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این ماده نمی‌شود.

در ادامه جلسه نمایندگان با ماده (2) این لایحه نیز موافقت کردند.

در ماده 2 آمده است: ­یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده (24) به قانون الحاق و شماره ماده(24) فعلی به (25) اصلاح می‌شود:

چک تضمین شده تابع احکام ذیل است:

1. صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان‌پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده براساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می‌باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک‌ شناسه یکتا اختصاص می‌دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده(ذی‌نفع) فراهم نماید.

2. پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذی‌نفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان‌پذیر است و ظهر‌نویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.

3. ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت‌واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهر‌نویسی گیرنده (ذی‌نفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادر‌کننده امکان‌پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین‌شده به گیرنده(ذی‌نفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان‌پذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این‌بند منوط به تکمیل فرم‌های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده(ذی‌نفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادر‌کننده می‌باشد.

4. در صورت مفقودی چک تضمین‌شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذی‌نفع) هر دو به بانک صادر‌کننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین‌شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام نموده و نسخه‌ی المثنای آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده(ذی‌نفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذی‌نفع) از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقود شده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.

5. درصورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین‌شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازات‌های قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین‌شده محروم می‌شود.

منبع: فارس

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *