وی افزود: متقاضیان برای شرکت در مزایده ۲۸۰ تا ۲۵ مهرماه و در مزایده ۵۸۱ تا ۲۸ مهرماه امکان بازدید و ارائه پیشنهاد دارند.

 

اجتهادی با بیان اینکه در این مزایده‌ها ۳۳۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی و مابقی خودروهای سواری به مزایده گذاشته خواهد شد، گفت: رمزگشایی پیشنهادها دو روز بعد از اتمام پایان مهلت ارائه پیشنهاد انجام خواهد شد. مدیرعامل جمع‌آوری و فروش سازمان اموال تملیکی اظهار کرد: متقاضیان با مراجعه به سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت یا آدرس tamliki.ir می‌توانند با مشاهده لیست ماشین‌آلات، محل بازدید را انتخاب و در مزایده شرکت کنند.