نماینده سنقر در مجلس ادامه داد: امروز نزدیک به یک‌میلیون و ۷۰۰دستگاه خودرو مورد تقاضاست که حدود یک‌میلیون خودرو در کشور تولید می‌شود.

 

به دلیل وجود این ناترازی، قیمت خودرو نوسان داشته و التهاباتی در بازار ایجاد می‌شود.این عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار کرد: اگر آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نهایی و اجرایی شود، هم ناترازی موجود در بازار خودرو را از بین خواهد برد و هم در بازار خودرو رقابت ایجاد خواهد کرد.

 

 

از طرف دیگر به‌نوعی بازار خودرو مدیریت خواهد شد و بخشی از نقدینگی که امروز التهاب‌آفرین است از بین خواهد رفت.

 

حسینی‌کیا در پایان تصریح کرد: امیدواریم به‌سرعت آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در هیات دولت نهایی شده و با انجام واردات، مردم بتوانند از این خودروها استفاده کنند.

 

 

اگر ورود خودروهای کارکرده به شکل واقعی اجرایی شود، می‌تواند سایه خوبی بر بازار انداخته و روند کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو ادامه پیدا خواهد کرد؛ اما اگر به صورت مقطعی انجام شود، خیر.