ایزدی درباره آخرین آمار تعیین‌تکلیف اموال تملیکی استان تهران گفت: در شش‌ماهه ابتدای امسال تعداد ۴۹۷۶ ردیف کالا به ارزش ۲۹۳۵میلیارد تومان در سازمان اموال تملیکی استان تهران تعیین‌تکلیف شده که به لحاظ تعداد ۲۹۱درصد و از نظر ارزش ۱۵۷درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد را نشان می‌دهد.

 

مدیرکل سازمان اموال‌تملیکی استان تهران با اشاره به مقایسه آمار فروش نیمه اول امسال نسبت به سال گذشته گفت: در شش‌ماهه ابتدای سال جاری ۷۷۶ ردیف کالا به ارزش ۴۱۹میلیارد و ۷۶۴میلیون تومان توسط سازمان اموال تملیکی استان تهران به فروش رسیده که در مقایسه با ۶ماهه سال قبل از نظر تعداد ۳۹درصد و از نظر ارزش ۷۲۹درصد رشد یافته است.