در سال ۲۰۲۲، برآوردها برای فروش جهانی خودرو حدود ۴/ ۷۹میلیون دستگاه یا ۹/ ۱درصد کمتر از سال ۲۰۲۱ است. در سال ۲۰۲۳، نیز طبق فرضیات مختلف، انتظار می‌رود فروش بین ۷۹ تا ۸۱ میلیون دستگاه باشد.

وضعیت در برخی از بازارهای بالغ چندان امیدوارکننده نیست. با ادامه مشکلات تورم در ایالات متحده و اروپا، انتظار می‌رود فروش ثابت بماند یا با درصدهای بسیار کمی رشد کند. در ایالات متحده، انتظار نمی‌رود فروش از ۱۴میلیون دستگاه بیشتر شود.

البته اکثر مصرف‌کنندگان هنوز تمایلی به تغییر از خودروهای احتراق داخلی به خودروهای برقی ندارند. در اروپا نیز هنوز درباره وضعیت اقتصادی، جنگ اوکراین و افزایش قیمت خودرو ابهام وجود دارد.

 

انتظار نمی‌رود رشد تا پایان سال ۲۰۲۳ از ۳ درصد فراتر رود. به‌رغم رونق قوی خودروهای برقی، که تا حدی ناشی از انگیزه‌های عمومی و پیشنهادهای رقابتی‌تر است، مصرف‌کنندگان خرید خودروهای گران‌تر را به طور فزاینده‌ای دشوار می‌بینند.