قطعات خودرو

اتحادیه سرپل ارتباط با سازمان‌ها و ارگان‌ها

مدیرعامل شرکت برهان راهسازدرگفتگو با قطعات خودرو:“مصطفی عباسی” مدیر عامل شرکت برهان‌راه‌ساز معتقد است اتحادیه باید پلی بین اعضا و ارگان‌ها وسازمان‌ها باشد.


عباسی با ارائه پیشنهادی به هئیت مدیره اتحادیه که درانتخابات 7 بهمن برگزیده می‌شوند گفت:هیئت مدیره جدید باید مشکلات ومسائل اعضا را بشنود وبه سازمان‌ها و ادارات بالاترمنتقل کند وبه مثابه پلی بین اتحادیه و دفاتر وسازمان‌ها باشد.
وی با بیان اینکه افرادی که کاندید شده‌اند باید برنامه جامع و مدونی ارائه کنند؛ افزود:هر کدام از کاندیداها باید حتماً برنامه مناسبی داشته باشد وبرنامه‌هایشان برخاسته ازنظرات اعضای اتحادیه باشد.
به گفته مدیرعامل شرکت برهان راهساز ازآنجایی که اعضای هئیت مدیره به مدت4 سال انتخاب می‌شوند
بایدعمق مسائل ومشکلات را درک کنند وپشتیبان اعضا باشند.


آیا اتحادیه فعلی نتوانسته این کارها را انجام دهد وچرا؟

عباسی می‌گوید: به آن صورت که باید وشاید انجام نداده‌اند و برخی از کارها وامورخوب پیش نرفته. البته اعضای اتحادیه افراد درستکارو قابل اعتماد وبه طورکلی آدم‌های خوبی هستند اما ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد که ما ازآن بی‌خبرباشیم.


به نظرشما اگر افراد جوان انتخاب شوند بهتر است یا افرادپیشکسوت و قدیمی ؟

عباسی گفت:افراد پیشکسوت همیشه باید حضورداشته باشند، نه به خاطرپیشکسوت بودنشان بلکه به دلیل تجربه و بینشی که پیدا کرده اند.

من اعتقاد دارم باید نیروهای جوان درکنارپیشکسوتان فعالیت کرده واز تجربیات آنها استفاده کنند. هرجا جوان‌گرایی باشد کارها خوب پیش می‌رود. اگردر گذشته درهر ۱۰سال یک نسل عوض می‌شد الان فکرمی‌کنم این تغییرهرهفته یا ۱۰ روزیکبار اتفاق می‌افتد.
وی افزود:درحال حاضرافراد پیشکسوت دربازار حضور دارند اما روش سنتی پیشکسوتان دیگرجواب نمی‌دهد اگرنیروهای جوان وتحصیل کرده دراتحادیه حضورداشته باشند واز تجربیات پیش‌کسوتان استفاده کنند حتما شرایط بهترمی شود.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *